Projekty » Badanie rozpoznawalności nowego logo i hasła Łodzi

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
listopad-grudzień 2012

Koordynator:
Blanka Kokosińska

Zaangażowani kołowicze:
Marceli Boncler, Alicja Drynkowska, Dominika Kamińska, Patryk Łowicki, Beata Niepiekło, Sylwia Odziemek, Anna Pawełczyk, Paulina Seremak, Marcin Szeremetyński, Maciej Tyjan, Milena Ulatowska, Ewelina Zielińska, Olga Zuchora

Opieka naukowa:
dr Mariusz E. Sokołowicz

Współpraca:
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, Centrum Handlowe ?Port Łódź?, Urząd Miasta Łodzi

 

Opis

Badanie zorganizowane zostało pod patronatem i przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi z okazji pierwszej rocznicy wprowadzenia nowego logo i hasła Łodzi. Celem projektu było zbadanie rozpoznawalności nowej marki miasta Łódź. Badanie przeprowadzono w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych. Ankieterzy, rozlokowani w czterech miejscach na terenie Łodzi ? Centrum handlowe Port Łódź, okolice ulicy Piotrkowskiej, okolice targowiska miejskiego-Hali ?Górniak? oraz okolice rynku Manufaktury ? przebadali grupę pięciuset osób w wieku od 16 do powyżej 60 lat. Respondenci mieli za zadanie wskazać między innymi odpowiedni fragment nowego logo, wyrazić swoją aprobatę lub jej brak, a także odpowiedzieć jakie nazwisko jest bezpośrednio związane z nowym logo Łodzi. Ankieterzy pytali również o skojarzenia związane z przemysłami kreatywnymi.

SKN SPATIUM w najbliższym czasie planuje wydać Raport z przeprowadzonego badania.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.