Publikacje » pO KOLEI. Miejsca, wyzwania, inspiracje

Podstawowe informacje

Miejsce i data wydania:
Łódź 2012

Recenzja naukowa:
prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz, dr Zbigniew Przygodzki

Redakcja:
Marcin Feltynowski, Ewelina Kina, Beata Niepiekło, Anna Tomaszewska

Autorzy:
Marceli Boncler, Stanisław Bereziński, Tomasz Bużałek, Urszula Cyganik, Maria Dudek, Marcin Feltynowski, Dorota Foryś, Agnieszka Jędrzejak, Ewelina Kina, Anna Kochel, Paweł Krzemiński, Katarzyna Nowakowska, Justyna Orłowska, Iwona Palińska, Piotr Pierzak, Izabela Piwczyk, Zbigniew Przygodzki, Piotr Rzeńca, Aneta Smolińska, Milena Ulatowska, Kama Wowk, Wiktor Wróblewski, Jakub Zasina, Martyna Ziółkowska

ISBN:
978-83-913754-8-8

 

Opis

Niniejsza publikacja stanowi owoc prac studentów Gospodarki Przestrzennej z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz ekspertów zajmujących się transportem kolejowym oraz urbanistyką, reprezentujących środowisko naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów i mieści w sobie artykuły poruszające szeroką gamę zagadnień związanych z transportem kolejowym. W rozdziale O KOLEI mowa o wpływie kolei na rozwój jednostek terytorialnych, a także o planowanych i realizowanych inwestycjach w transport kolejowy. Drugi rozdział – PO KOLEI – stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak zagospodarowywać i rewitalizować tereny pokolejowe. Całość zamyka blok artykułów dotyczących kolei w Łodzi.

Prezentowana publikacja jest istotnym elementem procesu dydaktycznego, jak również współpracy studentów, pracowników naukowych i praktyków. Staje się ona podstawą do dalszych rozważań nad przyszłością kolei oraz inspiracją do dyskusji i działań mających na celu sprostanie współczesnym wyzwaniom w zakresie organizacji szeroko rozumianego systemu transportu kolejowego w miastach i regionach.

 

Pobierz:

 

Podgląd

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.