Publikacje » Poradnik dla uczestników Warsztatów „pO KOLEI. Czas na Łódź!”

Podstawowe informacje

Miejsce i data wydania:
Łódź 2012

Recenzja naukowa:
dr Zbigniew Głuszczak

Autorzy:
Ewa M. Boryczka, Mariusz E. Sokołowicz, Wiktor Wróblewski, Jakub Zasina

ISBN:
978-83-913754-6-4

 

Opis

W kwietniu 2012 roku nasze Koło zorganizowało Ogólnopolską Konferencję i Warsztaty Studenckie „pO KOLEI. Czas na Łódź!”. Efektem końcowym prac ośmio- lub dziewięcioosobowych grup warsztatowych, składających się ze studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, były makiety urbanistyczne oraz prezentacje multimedialne. Przystępując do organizacji Warsztatów postawiliśmy sobie za cel wyczulenie uczestników na wielość zagadnień, jakie należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu wizji zagospodarowania terenów problemowych w miastach, a także przekonać ich do uzyskiwania efektu wielkomiejskości w projektowaniu urbanistycznym. Z tego powodu uczestnicy najpierw musieli wykonać szereg zadań przygotowujących ich do kompleksowego ujęcia tematu – dokonali oni m.in. relatywnie szczegółowej inwentaryzacji obszarów, analizy SWOT i analizy interesariuszy. Aby wyczulić uczestników Warsztatów na najbardziej istotne kwestie zadania eksperci wygłosili dla nich odpowiednie prezentacje, a także przygotowali specjalny Poradnik, w którym informacje te były ujęte szerzej. Uczestnicy Warsztatów otrzymali ponadto płytę DVD z dodatkowymi materiałami: historycznymi mapami Łodzi, jej ortofotomapami, starymi pocztówkami i fotografiami oraz dokumentami planistycznymi.

Poradnik składa się z czterech części odpowiadających zagadnieniom niezbędnym do poprawnego wykonania zadania warsztatowego:

 • Jakub Zasina
  Wprowadzenie do Łodzi
 • Wiktor Wróblewski
  Słownik terminów urbanistycznych
 • Ewa M. Boryczka
  Analiza SWOT/TOWS
 • Mariusz E. Sokołowicz
  Rewitalizacja miast w ujęciu ekonomicznym i marketingowym

 

Podgląd

 

Pobierz:

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.