Kwartał

 

KWARTAŁ jest magazynem wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM. Jego celem jest zainteresowanie studentów tematyką związaną z Łodzią oraz szeroko pojętą problematyką gospodarowania przestrzenią. W artykułach poruszane są różnorodne zagadnienia: planowanie przestrzenne, rewitalizacja, zrównoważony transport, rynek nieruchomości, rozwój regionalny, działalność samorządu terytorialnego, ochrona środowiska, kultura, marketing terytorialny itp. Staramy się w nim również informować o ważnych wydarzeniach związanych z kierunkiem Gospodarka Przestrzenna oraz z działalnością SKN SPATIUM. Chcemy, by KWARTAŁ obok artykułów o charakterze, nazwijmy go, popularnonaukowym mieścił w sobie felietony i swobodne teksty dotyczące życia studenckiego, kultury i rozrywki.

KWARTAŁ jest wydawany od marca 2003 roku. Początkowo ukazywał się dość nieregularnie i stąd zyskał sobie miano ?Nieregularnika?. Przez kolejne kilka lat wydanych zostało 10 numerów w tradycyjnej (drukowanej) formie. Następnie przez pewien okres czasu artykuły publikowano w formie on-line. Na początku 2011 roku po kilkuletniej przerwie nastąpiła reaktywacja KWARTAŁU ? wydano 11. numer. Od tego momentu redakcja stara się publikować magazyn regularnie ? co kwartał. Tytuł zobowiązuje… (chociaż nie jest to jedyne jego znaczenie).

 

Zespół

Przygotowaniem KWARTAŁU zajmuje się zespół redakcyjny w składzie:

 • Redaktor naczelna:
  Dominika Kamińska
 • Redakcja:
 • Skład:
 • Opieka merytoryczna:
  dr Monika Słupińska

 

W poszczególnych latach tworzeniem kolejnych numerów magazynu zajmowali się następujący redaktorzy:

 • od 2010-2013 Beata Niepiekło,
 • 2009-2010 Edyta Łaszkiewicz,
 • 2008-2009 Anna Józefowicz, Edyta Łaszkiewicz,
 • 2007-2008 Anna Józefowicz, Anna Solecka,
 • 2005-2006 Tomasz Sulikowski, Bolesław Samodulski,
 • 2005 Agata Krause,
 • 2003-2005 Maciej Chinalski, Marcin Staniszewski, Mariusz E. Sokołowicz.

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.