Kwartał

 

KWARTAŁ jest magazynem wydawanym przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM. Jego celem jest zainteresowanie studentów tematyką związaną z Łodzią oraz szeroko pojętą problematyką gospodarowania przestrzenią. W artykułach poruszane są różnorodne zagadnienia: planowanie przestrzenne, rewitalizacja, zrównoważony transport, rynek nieruchomości, rozwój regionalny, działalność samorządu terytorialnego, ochrona środowiska, kultura, marketing terytorialny itp. Staramy się w nim również informować o ważnych wydarzeniach związanych z kierunkiem Gospodarka Przestrzenna oraz z działalnością SKN SPATIUM. Chcemy, by KWARTAŁ obok artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym mieścił w sobie felietony i swobodne teksty dotyczące życia studenckiego, kultury i rozrywki.

KWARTAŁ jest wydawany od marca 2003 roku. Początkowo ukazywał się dość nieregularnie i stąd zyskał sobie miano „nieregularnika”. Przez kolejne kilka lat wydanych zostało 10 numerów w tradycyjnej (drukowanej) formie. Następnie przez pewien okres czasu artykuły publikowano w formie on-line. Na początku 2011 roku po kilkuletniej przerwie nastąpiła reaktywacja KWARTAŁU i wydano jego 11. numer. Od tego momentu redakcja stara się publikować magazyn regularnie. Tytuł zobowiązuje… (chociaż nie jest to jedyne jego znaczenie).

Artykuły publikowane na łamach KWARTAŁu są deponowane w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, dzięki czemu są indeksowane m.in. w Google Scholar.

Zespół redakcyjny

Przygotowaniem KWARTAŁU zajmuje się zespół redakcyjny w składzie:

 • Redaktor naczelna: Izabela Tokarz,
 • Redakcja: Gabriela Borowicz, Katarzyna Gorzkiewicz, Anna Kowalska, Aleksandra Król,
 • Skład: Katarzyna Zabost,
 • Opieka merytoryczna: dr Jakub Zasina, dr Agata Żółtaszek, dr Agnieszka Rzeńca.

W poszczególnych latach tworzeniem kolejnych numerów magazynu zajmowali się następujący redaktorzy naczelni:

 • 2016: Dominika Kamińska,
 • 2014-2015: Aleksandra Ciekot,
 • 2010-2013: Beata Niepiekło,
 • 2009-2010: Edyta Łaszkiewicz,
 • 2008-2009: Anna Józefowicz, Edyta Łaszkiewicz,
 • 2007-2008: Anna Józefowicz, Anna Solecka,
 • 2005-2006: Tomasz Sulikowski, Bolesław Samodulski,
 • 2005: Agata Krause,
 • 2003-2005: Maciej Chinalski, Marcin Staniszewski, Mariusz E. Sokołowicz.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=268332519882908&set=a.170036903045804.35109.149727138410114&type=3

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.