Projekty » Konferencja „Miasto w gospodarce opartej na wiedzy”

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Miasto w gospodarce opartej na wiedzy"

Opieka naukowa:
dr Mariusz E. Sokołowicz

Współpraca:
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

Opis

W dniu 23 kwietnia 2008 roku w ramach VIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań” zorganizowana  przez działające przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej UŁ Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM.

Konferencja adresowana była do studentów kierunków i specjalności związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną. Zagadnienia tegorocznego spotkania koncentrowały się na problemach współczesnych wyzwań stojących przed miastem i regionem. Studenci zaprezentowali tematy związane z istotą wiedzy, innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju miast i regionów, odnową miast i poprawą atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz rolą władz w stymulowaniu rozwoju jednostek terytorialnych.

W tym roku, uczestnikami konferencji byli, obok studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, zaproszeni goście z ośrodków akademickich z Wrocławia (studenci ze Studenckiego Kola Naukowego Gospodarki Przestrzennej ALIQUANTA z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego), z Poznania (przedstawiciele Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) oraz z Olsztyna (członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej PLANTACJA, działającego na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim).

Ciekawym akcentem Konferencji była także prezentacja pani Mirosławy Łatkowskiej-Włodek, która reprezentując potrzeby seniorów, przedstawiła młodym ludziom, przyszłym planistom miast, koncepcję zespołów mieszkań dla samodzielnych seniorów [MSS].

 

Do pobrania

 

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.212014452181382.48410.149727138410114&type=3

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.