Projekty » Dzień Gospodarki Przestrzennej 2008

Podstawowe informacje

Opieka naukowa:
dr Mariusz E. Sokołowicz

Współpraca:
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej; Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej; Klub "Balbina"; Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi; Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej w Łodzi;

 

Opis

17 stycznia 2008 roku zorganizowaliśmy Dzień Gospodarki Przestrzennej. Pierwszą częścią wydarzenia było seminarium pt. „Quo Vadis Łódź? ? Perspektywy i dylematy wokół inwestycji na łódzkim rynku nieruchomości”. Złożyło się ono z następujących wystąpień eksperckich:

 • Analiza łódzkiego rynku nieruchomości
  dr Magdalena Załęczna, Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Wartość nieruchomości z punktu widzenia prowadzonej ewidencji gruntów i budynków (katastru) na przykładzie Łodzi
  dr inż. Tadeusz Kośka, Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej,
  mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak-Kośka, Kierownik Działu Ewidencji Gruntów i Budynków Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi;
 • Specyfika inwestowania na łódzkim rynku nieruchomości komercyjnych
  Katarzyna Wara-Wąsowska;
 • Możliwości wykorzystania nowoczesnych instrumentów wspierania inwestycji stosowanych w ramach Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego opracowywanego przez WODGiK w Łodzi
  Dariusz Dzionek, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej w Łodzi;
 • Wykorzystanie dziedzictwa miasta poprzemysłowego na przykładzie Roubaix k. Lille
  prof. dr inż. arch. Weronika Wiśniewska, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
Wieczór upłynął pod znakiem „Magii i czarów” za sprawą przebieranej Imprezy integracyjnej Gospodarki Przestrzennej, która tym razem odbyła się w Klubie „Balbina”.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.