Projekty » Badanie „Identyfikacja preferencji transportowych studentów i pracowników UŁ. I edycja (2007)”

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
Badanie "Identyfikacja preferencji transportowych studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. I edycja (2007)"

Koordynator:
Łukasz Kamiński

 

Opis

Projekt badawczy miał na celu określenie możliwości stworzenia strzeżonych przechowalni rowerowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz zapotrzebowania na korzystanie z urządzeń tego typu wśród studentów. Jednym z jego elementów wstępnych była identyfikacja preferencji transportowych studentów Uniwersytetu Łódzkiego. W tym celu realizowaliśmy badanie ankietowe wśród studentów studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego (oprócz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych).

Badanie było prowadzone w formie ankiety z pytaniami zamkniętymi. Grupa respondentów została ograniczona do 2055 osób. Realizacja celów badania przyniosła wnioski, które mogą posłużyć w przyszłości zarówno studentom, pracownikom naukowym, a także władzom uczelni i miasta w określeniu odpowiednich priorytetów przy projektowaniu infrastruktury rowerowej, tworzeniu strategii rozwoju komunikacji miejskiej w Łodzi lub strategii promocji ekologicznego transportu w Łodzi.

 

Relacje mediów

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.