Projekty » Badanie „Mobilność studentów: konieczność, wybór czy szansa?”

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
Badanie "Mobilność studentów łódzkich uczelni po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: konieczność, wybór czy szansa?"

Koordynator:
Karolina Kordjalik, Anna Tomaszewska

Opieka naukowa:
prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, dr Zbigniew Przygodzki, dr Mariusz Sokołowicz

Współpraca:
GFPS Polska (Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej)

 

Opis

Badanie składało się z dwóch oddzielnie realizowanych etapów:

  • I Etap badań w Polsce
    Mobilność studentów łódzkich uczelni po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: konieczność, wybór czy szansa?
  • II Etap badań w Niemczech
    Znaczenie mobilności niemieckich studentów dla życia społecznego i gospodarczego regionu.

Na etapie I badaniem objęci zostali studenci łódzkich uczelni, stąd miało ono charakter lokalny, jeśli wziąć pod uwagę podmiot badania, natomiast z uwagi na miejsce ? Łódź miasto metropolitalne i podobne miejsce badane w drugim etapie w Niemczech, zasięg dotyczący możliwości wnioskowania w odniesieniu do określonych zjawisk społeczno-ekonomicznych miał charakter międzynarodowy i uniwersalny. Stąd ogólnie zasięg działania określono jako międzynarodowy. Efekty badania miały charakter aplikacyjny.

Głównym celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy nasilające się zjawisko mobilności studentów to wyraz konieczności, świadomego, nieprzymuszonego wyboru czy szansy dostrzeganej przez młodego człowieka świadomie patrzącego i planującego swoją przyszłość?

W ramach pierwszego etapu badań podjęto analizę następujących problemów: tendencje dotyczące deklaracji opuszczenia kraju wśród studentów łódzkich uczeni; plany na przyszłość; rozpoznanie zależności i konsekwencji miedzy zjawiskiem mobilności (różnymi jej rodzajami) a lokalnym rynkiem pracy. Bardzo ważne, naszym zdaniem, były również informacje o motywach jakimi kierowali się ludzie młodzi opuszczający nasz kraj. Chcieliśmy także zbadać charakter wyjazdów i priorytety emigracji oraz reemigracji.

Kolejnym etapem było zbadanie migracji w ośrodku akademickim na terenie Niemiec w ramach stypendium naukowego finansowanego przez Stowarzyszenie GFPS Polska. Zebrane w ten sposób informacje mogą posłużyć do porównania poziomu badanego zjawiska w dwóch ośrodkach akademickich w Polsce oraz w Niemczech. Niemcom, jako długoletniemu członkowi Unii Europejskiej, nie są obce problemy z mobilnością i ich skutkami. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak działania władz postrzegali młodzi ludzie i jak to wpływało na mobilność wśród nich.

Wyniki badań zostały opracowane i przedstawione m.in. w pracy magisterskiej Pani Karoliny Kordjalik.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.