Projekty » Badanie ?Wizerunek miasta Łodzi w oczach studentów Uniwersytetu Łódzkiego. II edycja (2005)?

Podstawowe informacje

Koordynator:
Karolina Mrowińska, Piotr Pawłowski, Magdalena Wilk

Opieka naukowa:
dr Zbigniew Przygodzki

 

Opis

Główną tezą dla tego badania było stwierdzenie, że: Łódź posiada duży potencjał rozwojowy, lecz zdolności jego wykorzystania i kierunek tego rozwoju, w znacznej części, uzależniony jest od wizerunku miasta, zarówno wśród członków jego społeczeństwa, jak i postrzegania miasta w otoczeniu zewnętrznym.

Na postawie tej tezy sformułowano hipotezy, które weryfikowano:

  • postrzeganie miasta zależy od pochodzenia respondenta,
  • studiowany kierunek determinuje postrzeganie miasta i jego możliwości rozwojowych,
  • postrzeganie miasta ze względu na dominację jednego z subproduktów jest barierą w jego rozwoju,
  • wizerunek miasta determinuje zachowania obecnych i potencjalnych jego mieszkańców.

Badanie było prowadzone w formie ankiety z pytaniami zamkniętymi. Grupa respondentów została ograniczona do studentów wybranych kierunków publicznych uczelni wyższych. Realizacja celów badania przyniosła wnioski, które posłużyły później zarówno studentom, pracownikom naukowym, a także władzom miasta w określeniu odpowiednich priorytetów w celu wydobycia indywidualności Łodzi, podjęciu działań w kierunku podwyższenia rangi miasta, a także zastosowaniu właściwych narzędzi, pomocnych w wykreowaniu jego wizerunku.

Relacje mediów

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.