Projekty » Badanie ?Wizerunek miasta Łodzi w oczach studentów Uniwersytetu Łódzkiego. I edycja (2003)?

Podstawowe informacje

Koordynator:
Mariusz Sokołowicz

Opieka naukowa:
dr Aleksandra Nowakowska

 

Opis

Celem badań była analiza pierwszego, podstawowego etapu procesu kreowania wizerunku miasta, a mianowicie identyfikacji dotychczasowego jego obrazu w oczach konkretnych odbiorców.

W skład próby weszli studenci jedynie studiów dziennych, a zatem nie jest to grupa w pełni reprezentatywna. Badanie należy zatem uznać za interesujący eksperyment naukowy, którego wyniki posłużyły później jako podstawa do przeprowadzenia głębszych analiz.

 

Do pobrania

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.