Projekty » Badanie ?Wizerunek miasta Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych. III edycja (2007)?

Podstawowe informacje

Koordynator:
Ewa Boryczka, Tomasz Sulikowski

Opieka naukowa:
dr Zbigniew Przygodzki, dr Mariusz Sokołowicz

 

Opis

Badanie pt: ?Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych? zostało zrealizowane w 2007 roku. Główną tezą tego badania było stwierdzenie, że: Łódź posiada duży potencjał rozwojowy, lecz zdolności jego wykorzystania i kierunek tego rozwoju, w znacznej części, uzależniony jest od wizerunku miasta, zarówno wśród członków jego społeczeństwa, jak i postrzegania miasta w otoczeniu zewnętrznym. Projekt był już realizowany po raz trzeci (wcześniejsze edycje miały miejsce w latach 2002 i 2005).

Celem projektu było zbadanie:

 • wizerunku miasta Łodzi w oczach studentów uczelni wyższych,
 • zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w postrzeganiu miasta Łodzi przez studentów,
 • różnicy pomiędzy wizerunkiem Łodzi w oczach studentów pierwszego i czwartego roku.

Podczas badania zweryfikowano trzy postawione hipotezy:

 • pochodzenie respondenta wpływa na postrzeganie miasta, czyli na jego wizerunek
 • studiowany kierunek wpływa na wizerunek miasta w oczach studentów
 • rok studiów (I lub IV) ma wpływ na postrzeganie miasta przez respondentów

Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety z pytaniami zamkniętymi. Grupa respondentów została ograniczona do studentów wybranych kierunków publicznych uczelni wyższych. Badaniem objętych zostało 3580 osób. Ankiety zostały przeprowadzone na wszystkich publicznych uczelniach w Łodzi. Zbadano studentów uczących się w sześciu publicznych uczelniach wyższych: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Badania przeprowadzono na 21 kierunkach studiów.

Ankieta stanowiąca narzędzie prowadzenia badań składała się z 24 pytań dotyczących:

 • dostępu do informacji o mieście oraz ich źródeł,
 • oceny funkcjonowania wybranych dziedzin oraz szans rozwoju miasta,
 • atutów i barier rozwoju Łodzi, postrzegania jej na tle innych miast,
 • skojarzeń dotyczących Łodzi, symboli miasta, najpopularniejszych miejsc spotkań, wydarzeń,
 • perspektyw życia i pracy w Łodzi po zakończeniu studiów, a także powodów pozostania lub opuszczenia miasta, itp.

Wnioski płynące z badania posłużyły studentom, pracownikom naukowym oraz pracownikom jednostek samorządu terytorialnego w określeniu odpowiednich priorytetów i kierunków rozwoju Łodzi, podjęciu działań związanych z lepszą promocją miasta na zewnątrz, jak i wśród mieszkańców.

 

Do pobrania

 

Relacje mediów

 

Relacja fotograficzna

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.212013642181463.48409.149727138410114&type=3

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.