Projekty » Konferencja i Warsztaty Studenckie „pO KOLEI. Czas na Łódź!”

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
Ogólnopolska Konferencja i Warsztaty Studenckie "pO KOLEI. Czas na Łódź!"

Okres realizacji:
grudzień 2011 - maj 2012

Koordynator:
Olga Zuchora

Zaangażowani kołowicze:
Wioletta Czubak, Monika Figlus, Marcin Gołdyn, Blanka Kokosińska, Magdalena Kowalczyk, Dorota Kurowska, Ewelina Marciniak, Beata Niepiekło, Katarzyna Pasikowska, Dominika Pawlik, Magdalena Piekacz, Maciej Tyjan, Natalia Ufnalska, Jakub Zasina (koordynator części warsztatowej)

Opieka naukowa:
mgr Ewa M. Boryczka, dr Marcin Feltynowski, dr Mariusz E. Sokołowicz, mgr inż. arch. Wiktor Wróblewski

Współpraca:
XII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi; Architekci.pl; EC1 Łódź - Miasto Kultury; Instytut Spraw Obywatelskich; Łódzka Inicjatywa na rzecz Przyjaznego Transportu; Łódzka Kolej Aglomeracyjna S.A.; Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ; MPK-Łódź Sp. z o.o.; Music Hostel; Pociąg do Łodzi; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Rynek Kolejowy; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP; SYSTRA S.A., Tiry na tory; Towarzystwo Urbanistów Polskich; Urbanistyka.info; Urząd Miasta Łodzi; Wojciech Zasina

 

Opis

W dniach 18-22 kwietnia 2012 roku zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję i Warsztaty Studenckie „pO KOLEI. Czas na Łódź!”. Było to jedno z większych inicjatyw studenckich kół naukowych gospodarki przestrzennej w naszym kraju! Wielowątkowe wydarzenie oparliśmy o trzy wymiary tematyczne:

 • O KOLEI
  Jak obecność kolei i inwestycje w nie oddziałują na rozwój ekonomiczny, społeczny i przestrzenny miast i regionów?
 • PO KOLEI
  Jak zagospodarowuje i rewitalizuje się tereny pokolejowe, gdy przestają one pełnić pierwotne funkcje?
 • PO KOLEI. Czas na Łódź!
  Czy ogromne inwestycje kolejowe zapewnią Łodzi sukces i jak wpłyną na przyszłość miasta?

Całość przedsięwzięcia rozpoczęła się już we wtorek 17 kwietnia od przyjazdu uczestników spoza Łodzi do naszego miasta. Zakwaterowaliśmy ich w ścisłym centrum Łodzi – przy ulicy Piotrkowskiej – w hostelu Music. Dzięki jego dogodnej lokalizacji łatwo było się nam przemieszczać przez kolejne dni, aby uczestniczyć w wydarzeniach przewidzianych w programie Konferencji i Warsztatów. A program przewidzieliśmy bogaty!

Pierwszy dzień – środa 18 kwietnia – rozpoczął się od części konferencyjnej, która odbyła się w multimedialnej, przestronnej i świeżo wyremontowanej auli C140 naszego Wydziału. Zgromadzonych gości przywitał Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – prof. dr hab. Jan Gajda. Wystąpienia zgromadzone w I sesji eksperckiej miały na celu tematyczne wprowadzenie uczestników do Łodzi i kolei na jej obszarze. Dlatego też w prezentacjach zawarto informacje o historii łódzkiego węzła kolejowego, jego obecnych modernizacjach i rozbudowie, a także o wdrażanych rozwiązaniach urbanistycznych bezpośrednio związanych z inwestycjami kolejowymi. Sesja ta odpowiadała więc wcześniej wspomnianemu blokowi tematycznemu „pO KOLEI. Czas na Łódź!”. W jej ramach swoje referaty wygłosili m.in. przedstawiciele środowiska naukowego, spółek kolejowych, biznesu i sektora publicznego.

Kolejne dwie sesje – studenckie – skupiły się na tematyce z bloku „O KOLEI”. Przedstawiciele polskich uczelni wygłosili referaty, w których skupili się na roli kolei we współczesnych gospodarkach, a także na ich ekonomicznym, społecznym i przestrzennym wpływie na poziom rozwoju miast i regionów. Każda sesja kończyła się panelem dyskusyjnym, w którym prelegenci mieli okazję odpowiedzieć na pytania zgromadzonej publiczności. Osoby, które nie mogły przybyć na Konferencję osobiście, miały możliwość śledzenia jej przebiegu na żywo na naszym facebookowym fanpage’u.

Dzień zakończyliśmy imprezą integracyjną, która odbyła się w dwóch klubach z podwórka przy Piotrkowskiej 102: Łodzi Kaliskiej i Lordi’s.

Prawdopodobnie najintensywniejszym dniem okazał się czwartek 19 kwietnia. Rozpoczął się on od II sesji eksperckiej, w której zaproszeni goście wygłosili prezentacje skupiające się na tematyce transportu intermodalnego i kolejowego. Chwilę później na mównicy pojawili się studenci, którzy tym razem próbowali odpowiedzieć na pytanie o to, co „pO KOLEI”. W tym celu przedstawili przykłady z Polski i ze świata na to, jak zrewitalizować – a przez to ożywić – tereny pokolejowe.

Z zagadnieniem tym wiązała się wycieczka, jaką na naszą prośbę przygotowała dla uczestników instytucja „EC1 Łódź – Miasto Kultury„. Jej przedstawiciele zapoznali studentów z realizowaną obecnie koncepcją przekształcenia dawnej Elektrociepłowni EC1 w centrum kultury i sztuki. Będzie ono nową wizytówką Łodzi, witającą przyjeżdżających na powstający właśnie dworzec Łódź Fabryczna. Uczestnicy Warsztatów mogli przejść się po terenie budowy i z bliska przyjrzeć się ogromnej inwestycji.

Po powrocie na Uniwersytet przedstawione zostało zadanie warsztatowe, które polegało na stworzeniu koncepcji programowo-przestrzennej dla jednego z dwóch obszarów pokolejowych w Łodzi. Efektem końcowym prac ośmio- lub dziewięcioosobowych grup warsztatowych, składających się ze studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, były makiety urbanistyczne oraz prezentacje multimedialne. Przystępując do organizacji Warsztatów postawiliśmy sobie za cel wyczulenie uczestników na wielość zagadnień, jakie należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu wizji zagospodarowania terenów problemowych w miastach, a także przekonać ich do uzyskiwania efektu wielkomiejskości w projektowaniu urbanistycznym. Z tego powodu uczestnicy najpierw musieli wykonać szereg zadań przygotowujących ich do kompleksowego ujęcia tematu – dokonali oni m.in. relatywnie szczegółowej inwentaryzacji obszarów, analizy SWOT i analizy interesariuszy. Aby wyczulić uczestników Warsztatów na najbardziej istotne kwestie zadania eksperci wygłosili dla nich odpowiednie prezentacje, a także przygotowali specjalny Poradnik, w którym informacje te były ujęte szerzej. Uczestnicy Warsztatów otrzymali ponadto płytę DVD z dodatkowymi materiałami: historycznymi mapami Łodzi, jej ortofotomapami, starymi pocztówkami i fotografiami oraz dokumentami planistycznymi.

Atrakcją wieczoru był nocny przejazd zabytkowym tramwajem po Łodzi! Z opóźnieniem (ale jednak!) wyruszyliśmy dwoma wagonami typu 5ND z zajezdni Chocianowice, a następnie pomknęliśmy trasą: Pabianicka, Politechniki, Żeromskiego, Kopernika, Gdańska, Legionów, pl. Wolności, Pomorska, Kilińskiego, Piłsudskiego, Kopcińskiego, Narutowicza (gdzie większość z nas wróciła do hostelu) i z powrotem do zajezdni. Przy okazji wyjaśniliśmy osobom spoza Łodzi genezę słów „krańcówka” i „migawka” :-)

piątek 20 kwietnia grupy warsztatowe intensywnie gromadziły materiały, które stały się podstawą do prowadzenia prac projektowych. Dokonywały ich analizy, a także przystępowały do wytyczania pierwszych koncepcji. Swoje pomysły mogli konsultować z ekspertami. A wieczorem, dzięki uprzejmości Miejskiego Punktu PREXER-UŁ oraz Stowarzyszenia „Topografie”, mogliśmy przekonać się o tym, jak z „końcem ery przemysłowej” radzą sobie Detroit i Łódź.

Zwarci i gotowi do pracy uczestnicy Warsztatów od samego rana w sobotę 21 kwietnia przystąpili do nadawania zasadniczych szlifów swoim koncepcjom. Prace toczyły się intensywnie do godziny 15:00, po czym każda z grup zaprezentowała swoje pomysły przed publicznością. Była to również okazja do zadania dodatkowych pytań zarówno przez jurorów, jak i przez członków innych grup warsztatowych.

Po burzliwych naradach Jury ogłosiło swój werdykt. Najlepszą pracę wykonała grupa druga w składzie: Janusz Górny, Kamil Hałaczkiewicz, Anna Jakoniuk, Tomasz Litwin, Ewa Niebudkowska, Anna Nowak, Katarzyna Nowakowska, Iwona Palińska, Monika Szczypiorska. Drugie miejsce zajęła koncepcja autorstwa grupy pierwszej w składzie: Urszula Cyganik, Maria Dudek, Martyna Góreczna, Hubert Horynek, Agnieszka Jędrzejak, Magdalena Miszczyk, Anna Mośkiewicz, Michał Wójcik, Joanna Zdradek. Ostatnie miejsce na podium przypadło koncepcji autorstwa grupy czwartej w składzie: Filip Dorociński, Marta Kin, Paweł Krzemiński, Magdalena Mayer, Magdalena Miąsko, Aleksandra Piasecka, Kamila Rychlik, Aleksandra Szymańska, Kama Wowk.

Sobotni wieczór upłynął nam przy grach planszowych, natomiast w niedzielę 22 kwietnia zaprosiliśmy uczestników na wycieczkę po Księżym Młynie, gdzie zwracaliśmy szczególną uwagę na wątki kolejowe i pokolejowe.

Bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy zorganizować Konferencję i Warsztaty, goszcząc tak liczne grono studentów spoza Łodzi. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, a honorowym patronatem objęli je Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel.

Serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji i Warsztatach reprezentantom następujących uczelni:

 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

Do pobrania

 

Plakat

Relacje mediów

 

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.340368676012625.71944.149727138410114&type=3

 

Podgląd prezentacji

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.