Wyjazdy » Konferencja „Duże polskie miasta – metropolie czy prowincje na tle Europy?”

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Duże polskie miasta - metropolie czy prowincje na tle Europy?"

Miejscowość i termin:
Poznań, 27-29 marca 2012

Uczelnia:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Organizator:
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Reprezentacja Koła:
Blanka Kokosińska, Magdalena Kowalczyk, Katarzyna Pasikowska, Maciej Tyjan, Jakub Zasina, Olga Zuchora

 

Opis

Podczas Konferencji studenci próbowali umiejscowić polskie miasta w osadniczej strukturze naszego kontynentu. Wygłaszając referaty przekonywali się wzajemnie do tego, czy są one metropoliami, czy też może ośrodkami, które dopiero do tego miana pretendują. Wystąpienie wpisujące się w tę tematykę przygotowali członkowie naszego Koła – Magdalena Kowalczyk, Maciej Tyjan i Olga Zuchora – którzy postanowili zapoznać uczestników Konferencji z burzliwym procesem tworzenia nowej strategii rozwoju Łodzi. W prezentacji skupili się oni przede wszystkim na społecznym zaangażowaniu mieszkańców na rzecz modyfikowania kształtu dokumentu i jego zapisów, a zwłaszcza pierwotnej wizji rozwoju miasta, czyli Łodzi jako „najbardziej dynamicznie rozwijającej się metropolii środkowoeuropejskiej”.

Aspekty metropolitalności stały się motywem przewodnim zadania specjalnego w trakcie drugiego dnia Konferencji. Studenci pod opieką przedstawicieli poznańskiego środowiska akademickiego przeprowadzili tzw. Debatę Oksfordzką, w której zadaniem dwóch zespołów było przekonywanie „za” lub „przeciw” tezie o Poznaniu jako metropolii. Spatiumowicze odegrali w dyskusji dużą rolę, ponieważ w zwycięskiej ekipie  – „za” – prezenterami stanowiska całego zespołu były Blanka Kokosińska i Katarzyna Pasikowska, natomiast obradom tzw. Loży Mędrców, której zadaniem było wyłonienie zwycięzców, przewodniczył Jakub Zasina.

 

Relacje fotograficzne

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.311198775596282.66612.149727138410114&type=3

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.353852251327785.80549.225477714165240&type=1

 

Podgląd prezentacji do referatów

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.