Wyjazdy » Konferencja „W stronę dizajnu krytycznego”

Podstawowe informacje

Pełen tytuł:
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Studencko-Doktorancka "W stronę dizajnu krytycznego"

Miejscowość i termin:
Kraków, 23-24 marca 2012

Uczelnia:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Organizator:
Sekcja Wizualna Koła Naukowego Kulturoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Reprezentacja Koła:
Katarzyna Pasikowska, Jakub Zasina

 

Opis

W drugiej połowie marca 2012 roku uczestniczyliśmy w interdyscyplinarnej konferencji naukowej przeznaczonej dla studentów i doktorantów pt. „W stronę dizajnu krytycznego”, która odbyła się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorzy przedsięwzięcia postawili sobie za cel „próbę przekroczenia wąskiej perspektywy rozumienia dizajnu jako sposobu nadawania formy estetycznej i funkcjonalnej”, co zachęciło nas do czynnego udziału, jako że związki designu z miejskim życiem od dłuższego czasu nas interesowały.

Jakub Zasina wygłosił podczas pierwszego dnia Konferencji referat pt. „Projektowanie w służbie zaprojektowanego. Modernistyczne osiedla mieszkaniowe Berlina i Łodzi nowym rodzajem dziedzictwa kulturowego”. Poniżej znajduje się abstrakt jego wystąpienia:

  • Dwudziestolecie międzywojenne pozostawiło w tkance miejskiej Berlina i Łodzi znaczące symbole ówczesnego rozumienia nowoczesności: modernistyczne osiedla mieszkaniowe. Dwa z nich zasługują na szczególną uwagę: Hufeisensiedlung oraz osiedle im. Montwiłła-Mireckiego. Nadrzędnym celem, przyświecającym architektom i urbanistom zaangażowanym w ich tworzenie, było zaspokojenie potrzeb bytowych człowieka. Otworzyło im to drzwi do wprowadzenia w życie całkowicie nowych koncepcji. Zmianie uległo postrzeganie miasta: jego najmniejszym elementem przestał być budynek, a jego miejsce zajęło mieszkanie. Idea ?Die Wohnung für das Existenzminimum? urzeczywistniła się. Te dwie pionierskie realizacje zaczynają być dziś rozpatrywane w kategoriach dziedzictwa kulturowego. To, co dawniej zrywało z przeszłością, samo się nią staje. To, co było kompletnym projektem, ponownie poddawane jest procesowi projektowania. Tym razem jego uczestnikami są sami mieszkańcy, którzy wespół z władzami lokalnymi podejmują przedsięwzięcia na rzecz zachowania nietypowej spuścizny. Autor, poprzez przybliżenie historii obu zespołów oraz dokonanie charakterystyki współczesnych procesów zarządzania nimi, stara się odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę pełnią lokalne społeczności w ochronie zabytków.
Referat spotkał się z zainteresowaniem uczestników, którzy w specjalnym panelu dyskusyjnym mieli później okazję zadawać szczegółowe pytania do jego treści.

Relacja fotograficzna

23 marca 2012

Posted by SKN SPATIUM on Monday, March 26, 2012

 

Podgląd prezentacji do referatów

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.