Projekty » Dzień kierunku dla licealistów

Podstawowe informacje

Okres realizacji:
grudzień 2011

Koordynator:
Jakub Zasina

Zaangażowani kołowicze:
Marceli Boncler, Monika Figlus, Magdalena Kowalczyk, Beata Niepiekło, Paulina Rydz, Natalia Ufnalska

Opieka naukowa:
dr Mariusz E. Sokołowicz

Współpraca:
Sekcja Promocji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

 

Opis

09 grudnia 2011 roku współuczestniczyliśmy w organizacji specjalnego wydarzenia dla licealistów, które dedykowane było kierunkowi Gospodarka Przestrzenna. Było to trzecie spotkanie z cyklu „Dni kierunków”, z których każdy poświęcony jest innemu kierunkowi z oferty Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są pracownicy Sekcji Promocji. Organizacja „Dni” ma na celu atrakcyjne przedstawienie oferty dydaktycznej Wydziału wśród maturzystów. Każde ze spotkań składa się z przedstawienia charakterystyki kierunku, wystąpienia pracowników naukowo-dydaktycznych, prezentacji działalności koła naukowego oraz z tzw. „biegu na orientację ekonomiczno-socjologiczną” po Wydziale.

Dzień Gospodarki Przestrzennej upłynął przede wszystkim pod znakiem marketingu terytorialnego, który jest jednym z ważniejszych zagadnień poznawanych w ramach studiów na naszym kierunku. Dr Mariusz E. Sokołowicz wprowadził licealistów w świat marek, a także pokazał, w jaki sposób narzędzia promocji wykorzystywane są współcześnie przez miasta, ich włodarzy i mieszkańców. Naszą prezentację powiązaliśmy tematycznie z wystąpieniem dra Sokołowicza: przygotowaliśmy atrakcyjny quiz „Miejskie logomanie”, w którym uczniowie odgadywali miasta na podstawie fragmentów ich logo. Oczywiście zapoznaliśmy maturzystów także z działalnością naszego Koła: integracją kierunku, oddziaływaniem na miejską przestrzeń, projektami badawczymi, wyjazdami i spotkaniami „po godzinach”. Zainteresowani mogli zapoznać się ponadto z makietami tworzonymi przez studentów Gospodarki Przestrzennej w ramach przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne” ;-)

Cieszymy się z pozytywnego odbioru wydarzenia przez jego uczestników. Mamy nadzieję, że w następnych latach przedsięwzięcie będzie kontynuowane i powiększane!

Relacja fotograficzna

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.265344076848419.58157.149727138410114&type=1

 

Podgląd prezentacji

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.