O Kole

 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

adres korespondencyjny: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255 Łódź
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
siedziba: pokój FP005

Student Research Circle of Spatial Economy at the University of Lodz SPATIUM
affiliated with the Department of Regional Economics and Environment at the Faculty of Economics and Sociology

mail address: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej no. 3/5, 90-255 Lodz, Poland
e-mail address: spatium@uni.lodz.pl

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.