Aktualności » ZmieniaMy Przestrzeń: Konsultacje z mieszkańcami

27 kwietnia 2015
22:32

We wtorek (21.04.2015 r.) odbyły się konsultacje społeczne w ramach projektu ZmieniaMy przestrzeń. Celem było poznanie opinii mieszkańców na temat naszego nowatorkiego pomysłu oraz zaczerpnięcie inspiracji do stworzenia projektu zagospodarowania przestrzennego skweru przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Sienkiewicza. Choć frekwencja nie była zbyt duża, to pojawiło się wiele trafnych uwag i nowych pomysłów związanych z naszym projektem.
Uczestnicy konsultacji najpierw wysłuchali krótkiej prezentacji, która miała przybliżyć idee tymczasowych przestrzeni w mieście. Następnie mieli szanse zaprojektować plac według własnych pomysłów i potrzeb.

Parę dni przed samymi konsultacjami członkowie naszego koła pytali mieszkańców co myślą o skwerze, który chcemy przekształcić.
Na tych jednych konsultacjach nasza współpraca z mieszkańcami się nie skończy donośnie zagospodarowania placu. Więc bądźcie czujni, bo już niedługo następne wydarzenia związane z naszych projektem.

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.