Aktualności » Wizyta w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

24 października 2013
00:56

23 października odbyło się spotkanie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem był dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do którego do końca miesiąca można składać propozycje zmian.

Przed siedzibą MPU już przed umówioną godziną 15 zebrała się grupa składająca się ze studentów Gospodarki Przestrzennej. Przyjęci zostaliśmy przez dwójkę pracowników MPU Barbarę Wysmyk-Lamprecht oraz Łukasza Pancewicza, który przez godzinę w sposób przyjazny i czytelny opowiedział o tym czym jest studium, a także dlaczego przystępuje się do jego zmiany.  Przytoczył jednocześnie  główne założenia dla nowego studium tj. koncepcji architekta miasta Marka Janiaka o strefie wielkomiejskiej  i miejskiej. Wypowiedzi Ł. Pancewicza były wzbogacone o czytelną prezentację, którą obiecał wysłać obecnym, widząc jak uczelnianą metodą, w pośpiechu spisywane są kolejne słowa przed następnym slajdem.

Spotkanie zakończyło się tradycyjne pytaniami, które w tym przypadku nie pełniły tylko roli kurtuazyjnej. Ponadto uczestnicy dostali płyty zawierające obecny dokument studium oraz albumy z konkursów organizowanych przez MPU.

Zachęcamy wszystkich do nadsyłania swoich propozycji do Studium poprzez oficjalny formularz dostępny na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz do śledzenia organizowanych przez nas wydarzeń – w przyszłości planujemy kolejne wizyty w łódzkich urzędach.

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.