Aktualności » Siedemnasty numer „KWARTAŁU” już jest!

03 czerwca 2013
13:48

Siedemnasty numer Magazynu „KWARTAŁ”, będący efektem pracy znacznie zmienionego i odmłodzonego składu redakcyjnego, w znacznej mierze dotyka tematyki naszego miasta. Na jego łamach zamieściliśmy bowiem artykuły poświęcone zjawiskom w łódzkiej przestrzeni miejskiej – nowatorskim napisom tworzonym przez kibiców łódzkich klubów piłkarskich, które także można uznać za pewną formę sztuki ulicznej, a także szlakowi „Łódź Bajkowa”. W debiutującej rubryce „Okiem eksperta” publikujemy tekst dotyczący komunikacji władz z mieszkańcami w zakresie polityki przestrzennej miasta, poparty przykładem konsultacji odbytych jakiś czas temu w Łodzi. Znaczna część czerwcowego numeru została poświęcona problematyce systemów informacji geograficznej – mianowicie prezentujemy mało znane narzędzie, jakim jest modelowanie proceduralne, oraz wyniki badań w zakresie wykorzystania GIS w urzędach gmin.

 

Podgląd prezentacji

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.