Aktualności » Rusza konkurs „Miejski detektyw”!

01 marca 2012
12:46

Wraz z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen ogłaszamy konkurs pt. „Miejski detektyw”!

Możemy już korzystać z najnowszej ortofotomapy Łodzi, która dostępna jest pod adresem: www.mapa.lodz.pl . Przyjrzyjmy się jej z bliska i odnajdźmy nietypowe zjawiska przestrzenne! Co widoczne jest z nieba, a niewidoczne jest z perspektywy ulicy? Kto wie, może uda się odszukać rzeczy, o których istnieniu jeszcze niewielu wie, albo takie, które wzbudzą śmiech internautów? Skoro w wielu miejscach na świecie odnajdywane są ciekawe zjawiska przestrzenne to warto spróbować znaleźć je również w Łodzi! Wykonujmy zrzuty ekranowe! :-)

Konkurs trwa od 01 do 31 marca. Regulamin zamieszczamy poniżej.

Wydarzenie na Facebooku

 

Plakat

 

Regulamin konkursu

 

1.
Przedmiotem regulaminu jest konkurs pt. ?Miejski detektyw?, polegający na wyszukiwaniu zjawisk przestrzennych na najnowszej ortofotomapie Łodzi, zwany dalej ?Konkursem?.

2.
Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, zwane dalej Organizatorem.

3.
Konkurs trwa od 1 (czwartek) do 31 (sobota) marca 2012 roku.

4.
Za pracę konkursową, podlegającą ocenie, uznaje się zrzut ekranowy z najnowszej ortofotomapy Łodzi dostępnej pod adresem www.mapa.lodz.pl, przedstawiający ciekawe zjawisko przestrzenne.

5.
Zrzut ekranowy musi być wykonany samodzielnie przez uczestnika.

6.
Organizator prowadzi zgłoszenia prac konkursowych wyłącznie drogą elektroniczną.

7.
Osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie wysyłają prace konkursowe na adres e-mail Organizatora ? miejski.detektyw@gmail.com – w którym podają:

    • imię i nazwisko,
    • zrzut ekranowy zjawiska przestrzennego wraz z krótkim komentarzem
      (zawierającym przynajmniej lokalizację zjawiska w przestrzeni Łodzi),
    • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.?.

7.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i pozwoleniem na publikowanie przesłanych prac konkursowych przez Organizatora.

8.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 marca 2012 (czwartek) roku o godzinie 00:00.

9.
I trwa do 31 marca 2012 (sobota) do godziny 23:59.

10.
Dozwolone jest wysyłanie więcej niż jednej pracy. Preferowane jest załączanie kilku zrzutów w jednej wiadomości mailowej.

11.
Organizator powołuje jury do oceny nadesłanych prac konkursowych. Decyzje jury są nieodwołalne.

12.
Z nadesłanych prac wyłonionych i nagrodzonych zostanie nie więcej niż siedem.

13.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora w ciągu siedmiu dni od zakończenia nadsyłania zgłoszeń.

14.
W przypadku niespełnienia wymienionych w niniejszym regulaminie wymogów, uczestnictwo w konkursie nie jest przyjęte.

15.
Informacji o bieżącym przebiegu konkursu Organizator udziela na stronie internetowej www.spatium.uni.lodz.pl .

16.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2012 roku.

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.