Aktualności » Miasto w Twoich rękach

29 lutego 2012
22:32

Na zaproszenie studentów Gospodarki Przestrzennej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uczestniczyliśmy w ubiegły piątek w konferencji „Miasto w Twoich rękach”. Rozpoczęła ona większy projekt pod tym samym tytułem. Jego celem jest umożliwienie zespołom studenckim zmierzenie się z faktycznym zagospodarowywaniem fragmentu Warszawy, poprzez opracowanie dla niego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rywalizacja między zespołami ma formę konkursu.

Jako, że organizatorzy założyli sobie, że chcieliby w ramach konferencji przekazać wiedzę z zakresu planowania przestrzennego także osobom nie związanym z naszym kierunkiem studiów, tematyka referatów obejmowała różnorodne zagadnienia. Naszą uwagę zwróciło przede wszystkim wystąpienie wprowadzające autorstwa dra Mirosława Gdesza, podejmujące temat skutków finansowych uchwalania dokumentów planistycznych. Jako osoby aktywne społecznie z zaciekawieniem wysłuchaliśmy także referatu p. Patryka Zaremby z Forum Rozwoju Warszawy o udziale mieszkańców w kształtowaniu polityki miejskiej stolicy naszego kraju.

W tym roku akademickim mamy zamiar uczestniczyć w wielu wydarzeniach organizowanych poza Łodzią: już  w marcu wybieramy się na konferencje do Krakowa i Poznania i wygłosimy podczas nich referaty!

 

Relacja fotograficzna

 

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.